Project Description

.

SwingOn


.

SwingOn är en smidig och diskret lösning för entrétrappor med sin unika kontruktion och ett enkelt underhåll.

• Där hiss och ramp är uteslutet
• Där estetik värderas högt
• Där tillgänglighet skapar affärer

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN

Bästa tillgänglighet ochenkelhet med SwingOn. SwingOn löser tillgängligheten där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas. SwingOn kan lyfta 500 mm och svänga runthörn.    När hissen inte används, fälls den upp mot väggen. Den unika mekaniska lösningen gör SwingOn perfekt för entrétrappor som vetter ut mot gatan.
SwingOn monteras enkelt direkt på väggen. Installationen görs på en dag. Konstruktionen är robust och alla delar sitter enkelt tillgängliga för underhåll.

Ladda ner broschyr

Broschyr SwingOn