.

Välkommen till GL Hiss!

Lång erfarenhet av lågfartshissar och tillgänglighetsanpassning.

GL Hiss är ett företag från Kinna som startades 1995 vi säljer, installerar och servar trapphissar och plattformshissar till kommuner, företag, privatpersoner mfl. Idag har vi kontor i Kinna samt showroom / kontor i Säve (Göteborg)

Vi är samarbetspartner till ett antal välkända hisstillverkare och färdigställer kontinuerligt leveranser från exempelvis NTD, Cibes, Kalea, ThyssenKrupp Access, Lippe Lift, ProMobile och RT-lift. Utöver de omfattande produktsortimenten som dessa leverantörer erbjuder, har vi möjlighet att vid behov erbjuda hissar även från andra leverantörer.

Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl pretentiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.

.


Nyheter

Vi på GL Hiss kommer att delta på Fkbo 2018 med egen monter tillsammans med AJ Hiss som vi förvärvade 2015. hoppas att vi ses där.

Publicerad 2018-04-16

.

Krav på tillgänglighet för alla caféer, restauranger och frisörsalonger från Maj 2018.

Kraven på tillgänglighet blir starkare. Från och med i maj 2018 måste även företag med mindre än tio anställda vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att frisörsalonger och restauranger som i dag inte omfattas av lagen kommer att göra det.

”Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället”, står det i beslutet.

Utdrag ut propositionen 2016/17:200

” I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) om avser bristande tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.”

Stockholm den 24 augusti 2017

Är du en av dom vars verksamhet berörs av den nya lagen? Kontakta GL Hiss så hjälper vi dig att lösa tillgängligheten i  din lokal.
Publicerad 2018-01-03

.

.

HISSAR VI SÄLJER